03564246249 bdoapd@gmail.com
Slider

All GP, At a Glance

Sl NoName of
Gram Panchayat
Name of PostName of DignitaryContact NoName of Executive AssistantContact No
1Salkumar-IPradhanSri Babul Karjee8972037100Sri Biswanath Paul9609834607
Upa PradhanSri Ganapati Narjari9800125305
2Salkumar-IIPradhanSmt. Pratima Barman(Ray)
9733106850Sri Shubhradip Biswas9832442558
Upa-PradhanSri Uttam Karjee7908342067
3Purba KathalbariPradhanSmt Sarodini Barman7584015072Sri Swapan Saha9547927292
Upa-PradhanSri Sourav Paul8250137098
4Patlakhawa
PradhanSri Mantu Munda9635400607Sri Bikash Rudra8371881542
Upa-PradhanSmt. Chandana Barman9733448485
5ChakowakhetiPradhanSmt. Latika Ray9749161590Sri Pranab Sarkar9734943472
Upa-PradhanSmt Anjana RAy8967340904
6MathuraPradhanSri Ashok Chik Baraik6294847668Sri Apu Kumar Barman9593622919
Upa-PradhanSmt Pranati Kar9932360984
7Tapsikhata
PradhanSmt Tumpa Saha9641152046Sri Nirmal Dam9734189834
Upa-PradhanSmt Bani Oraon8918854588
8PararparPradhanSmt Ruma Lakra7076461975Sri Dipayan Chowdhury9732896330
Upa-PradhanSri Shambhu Roy7430003832
9BanchukamariPradhanSmt Payel Ghosh(Saha)8637896646Sri Biswajit Roy9933884566
Upa-PradhanSri Gulasan Mandal9733340423
10Vivekananda-IPradhanSmt. Bipasha Roy7602208425Sri Dipayan chowdhury (In -Charge)9732896330
Upa-PradhanSri Ashim Sarkar9593893234
11Vivekananda-IIPradhanSmt Bideshi Kulu9679492294Abdus Samad
9434411733
Upa-PradhanSmt Uma Das8617690092

Our Address

Alipurduar-I Development Block,
Panchkolguri, West Bengal – 736121
India

Email : bdoapd@gmail.com

Phone : 03564-246249